גדולי רבני העדה בישראל ובארה”ב יצאו במכתבים חריפים כנגד הניסיון של גורמים במוסדות הקונסרבטיבים להעביר אליהם תלמידים מהמוסדות הבוכרים בקווינס

במכתב ‘קול קורא’ חריף, מגנים גדולי הרבנים והפוסקים את הניסיון של קבוצת בעלי אינטרסים שונים, לסכן את עתידה של הקהילה הבוכרית, ולערב בתוכה גורמים שמהם התרחקו במשך השנים אבותינו ואבות אבותינו. במכתב החריף כותבים הרבנים כי “לא נשכח את מורשת אבותינו מדורי דורות שמסרו את נפשם בתקופות קשות ביותר, על מנת לשמור על חינוך הילדים בדרך התורה הקדושה המסורה לנו מדור לדור. צא וראה כמה מסירות נפש הייתה לאבותינו על חינוך הילדים בתקופת הקומיניזם כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם”.

עוד נכתב ב’קול הקורא’ “באים אותם ‘רבנים’ למשפחות מקהילות הבוכרים, שאבותיהם מסרו נפש ושמרו על גחלת יהודית אף תחת השלטון הקומיניסטי, ובתמימותם אינם יודעים שקונסרבטיבים מוקצים מחמת מיאוס ולתומם חושבים שמדובר שהקונסרבטיבים שומרי מסורת.”

במכתב נוסף שנשלח מאת הראשון לציון, רבי יצחק יוסף שליט”א וממוען אל הרב שלמה רבין שליט”א נכתב “באשר שאל אודות בית ספר יסודי קונסרבטיבי אשר מחנכים על פי השקפתם ובעוונות נתפסים הורים תמימים מקהילת אחינו בני ישראל יוצאי בוכרה… אשר אינם יודעים חומרת העניין ושולחים את בניהם ללמוד שם….חלילה וחס להורות היתר בדבר הזה, ואף במקום שאין בית ספר יהודי אורתודוכסי בקרבת מקום, מוטב לשלוח את הילדים ללמוד במרחק על מנת לשמור עליהם מכל משמר. מדעות מוטעות, היפך המסורת לנו מדורי דורות, ואחריתה מי ישורנה” .

הרב שלמה רבין שליט”א אב”ד הקהילה הבוכרית בארה”ב וקנדה מחדד בראיון ל’מנורה’ את תמצית המאבק  : ” החומרה שבדבר היא, שכל עוד שהקונסרבטיבים מפזרים כסף כדי לגרום לאנשים לשתף איתם פעולה, אזי משתפי הפעולה הופכים להיות תלויים בכסף הזה. כך, עם הזמן הקונסרבטיבים לא ישקטו על השמרים, וידרשו לערב בכיתות הרגילות גם תלמידים מהזרם הקונסרבטיבי ואף להתערב בתכני הלימוד. למצב כזה איננו יכולים להסכים בשום אופן וצריך לגדוע את התהליך עוד באיבו.

הרב משה פיינשטיין, שהיה גדול הפוסקים בארה”ב בעשורים האחרונים, קידש מלחמת חורמה על הקונסרבטיבים. בעיני הבדולח הקדושות שלו, הוא ידע שבעתיד הם ינסו לנעוץ את הציפורניים שלהם בתוככי הקהילות שומרי דת ומסורת אבות. גם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל נשאל האם יש מקום להעסיק מורה מעולה ומצויין אשר בעבר שימש כמורה במוסד חינוך קונסרבטיבי למרות שהוא עצמו חרד לדבר ה’. על כך הוא הגיב שבשום פנים ואופן אין להעסיק אדם שכזה. זה רק מראה את גודל הריחוק והזהירות שצריך להקפיד עליהם כאשר יש ניסיון לפריצת החומות בפועל”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.