בס"ד

20.5.2024 | י"ב אייר התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

החדשות החמות:

>> חדשות ראשי

עצרת המיליונים

כמיליון צופים יצפו השנה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, במוצאי שבת שובה, ליל ערב יום הכיפורים # זאת בהמשך ל-18 מעמדי סליחות, במהלך חודש ימי אלול ועשרת ימי תשובה, שבהם ישתתפו מאות אלפים # ראיון חג מיוחד עם הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים # מימי הרחמים והסליחות ועד זמן שמחתנו 

"בכותל המערבי בימי חודש אלול רואים את עם ישראל בתפארתו, המילים "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה" מקבלות משמעות ממשית, כשרואים את הנשמה הטהורה מתפרצת מלבבות המוני בית ישראל, בשעת אמירת הסליחות"

"עצרת הסליחות הראשונה בכותל המערבי, נוסדה לפני כ-30 שנה, ע"י מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, השתתפו בה למעלה מ-100 אלף יהודים, וכך במשך 15 שנים מידי שנה בשנה, מרן הרב עובדיה זצ"ל, הקפיד להגיע ולהשתתף במעמד הסליחות ההמוני"

"השנה ברוך ה' נקיים בסך הכל 18(!) עצרות סליחות, ובחלקם הציבור עדיין גדול כל כך שהחלטנו להציב מסכי ענק בצידי רחבת הכותל, וחלקם מוצבים עד לשער יפו, על חומות העיר העתיקה. ובטוחים כי הקב"ה שומע את תפילתנו וסולח ומוחל"

"אין כמעט יהודי בעולם שאין לו את הסיפור שלו מהכותל המערבי, כל יהודי בא להתפלל וקיבל ישועה, יש את מי שמבכה על חורבן בית המקדש בתיקון חצות, ועל גלות השכינה, ולצידו מי שמתפלל על הצרות האישיות שלו, והסיפורים רבים הם"

החל מתחילת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נערכת הקרן למורשת הכותל המערבי, יחד עם הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל והמקומות הקדושים, לארח את המוני בית ישראל במעמדי הסליחות המסורתיים בהם משתתפים מאות אלפי מתפללים, לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, פנינו אל הרב שמואל רבינוביץ לראיון מיוחד עבור עיתון 'מנורה', לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אך קודם פנינו בבקשה לרב שיספר לנו על מעמדי הסליחות המרגשים. 

"מעמדי הסליחות המסורתיים ברחבת הכותל המערבי מלכדים את עם ישראל על כל גווניו ומביאים לידי ביטוי את אחדות עם ישראל על כל גווניו. אין ספק כי חודש אלול ברחבת הכותל המערבי הוא החודש המרגש של השנה. לראות את רבבות המתפללים והמבקרים במעמדי הסליחות, מתאספים יחד בשירה והשתפכות הנפש ומקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, באמירת 'שמע ישראל' ו-ה' הוא האלוקים', ומבקשים את קרבת ה'.

"חודש אלול בכלל הוא חודש מאוד מיוחד, חודש המסמל בלוח השנה העברי את הקרבה הנפשית והרוחנית בין עם ישראל לבורא עולם, וכמרומז בראשי התיבות של הפסוק 'אני לדודי ודודי לי', והקרבה בין עם ישראל והקב"ה באה לידי ביטוי מיוחד במקום הקרוב ביותר למקום המקדש.

"הרב לוי יצחק מברדיטשוב המוכר ומפורסם בהיותו הסניגור ומליץ היושר של עם ישראל, לו היה נוכח איתנו ורואה את עם ישראל ברבבותיו כאן בימי הסליחות, אפשר רק לדמיין מה הוא היה אומר וכיצד הייתה תגובתו, הוא היה עושה "מטעמים" לפני הקב"ה. בכותל המערבי בימי חודש אלול רואים את עם ישראל בתפארתו, את הנקודה האמיתית הפנימית והטהורה, איך המילים "אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה" מקבלות משמעות במציאות, כפי שהנשמה הטהורה מתפרצת מלבבות המוני בית ישראל, בשעת אמירת הסליחות".

הראיון עם הרב שמואל רבינוביץ, מתקיים בעיצומו של חודש אלול וימי הסליחות, ובסמוך לאחד מימי מעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, שאלתי את הרב: "כמה יהודים כבר פקדו את רחבת הכותל המערבי לאמירת הסליחות"?

"למעלה מרבע מיליון יהודים! – נכון לרגע זה, בעיצומו של חודש אלול, כבר פקדו, הגיעו והשתתפו בטקסי ומעמדי הסליחות בחצות הלילה ברחבת הכותל המערבי, והסליחות נאמרות בהתלהבות בהתרגשות ובשמחה, עשרות אלפי יהודים שזועקים לריבונו של עולם "סלח לנו מחל לנו", ושומעים שהשנה הקריאות האלו מפי רבבות בני ישראל נשמעות הרבה יותר חזק, הרבה יותר מעומק הלב מבשנים עברו.

"שומעים מעומק הלב את הבקשה והתפילה "תן שלום בארץ", וכל הציבור עונה בכל כוחו "אמן!". זו זכות עצומה לקראת הימים הנוראים, הימים בהם הקב"ה דן כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי, וגם את כלל עם ישראל והעולם כולו, כמו שאומרים בתפילה: "ועל המדינות בו ייאמר, איזו לשלום" ואיזו להיפך – חס ושלום, "איזו לשובע" ואיזו להיפך – ח"ו, מה שקורא כאן ברחבת הכותל זה דבר שאי אפשר לתאר במילים, את ההתרגשות במעמדי הסליחות, לראות ולהבין את סוד הנצח של העם היהודי.

"יהודים שלא נראים דתיים ולפי תג הלבוש והמראה החיצוני הם לא נראים שומרי תורה ומצוות לעת עתה, ממלאים בהמוניהם את רחבת הכותל ומשתתפים בתפילות בצורה סוחטת דמעות".

מה הסוד של מעמדי הסליחות בכותל שסוחפים את כל אותם מאות אלפי יהודים? 

"בברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה, בחול ובשבת, אנחנו מסיימים בברכה: "ברוך אתה ה' מגן אברהם", הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו שלכל יהודי יש נקודה פנימית בעומק הרגש הלב שעליה הקב"ה שומר ומגן, זה הקב"ה גילה לאברהם אבינו, שלכל יהודי יש נקודה פנימית טהורה שתמיד תישאר טהורה.

"רבי שניאור זלמן מייסד שיטת חסידות חב"ד מגדיר בספרו 'ספר התניא' – שלכל יהודי יש 'חלק אלוקי ממעל ממש', נקודה יהודית שאי אפשר לכבות אותה, וכל מה שאנחנו רואים שלילי אצל יהודי זו רק קליפה, משהו חיצוני, החלק הפנימי אצל היהודי הוא משהו עמוק אמיתי וטהור.

"ישנו סיפור בגמרא, על אלישע בן אבויה, שהיה מגדולי התנאים, אך בשלב מסוים יצא ופרש מדרך התורה והמצוות, מציאות נדירה מאוד בהיסטוריה היהודית, שכך יקרה לתלמיד חכם! ואמנם רבי מאיר תלמידו המשיך ללמוד תורה ממנו, ובשבת אחת כשרבי מאיר טייל רגלית לצידו של אלישע בן אבויה שהיה רכוב על סוסו, והוא מקשיב ומתווכח איתו בדברי תורה, ולפתע פונה אלישע בן אבויה אל רבי מאיר ואומר: "חזור בך – אסור לך להמשיך ולצעוד – כי תוך כדי דיבורנו ספרתי את צעדיו של הסוס וכבר עברנו אלפיים אמה, ומכאן ואילך אסרו חכמי ישראל להמשיך לצעוד מחוץ לעיר בשבת".

"עונה רבי מאיר לאלישע בן אבויה: "גם אתה חזור בך", כשכוונתו היא לא רק שימנע מחילול שבת אלא שיחזור בו מדרכו ויחזור בתשובה, ועונה לו אלישע בן אבויה: "אינני יכול, כי היה פעם שרכבתי על סוסי סמוך למקום קודש הקודשים שבמקדש, ושמעתי בת-קול מאחורי הפרגוד (כמין קול נבואי) שאומר: "שובו בנים שובבים חוץ מאחר", כאילו השכינה וריבונו של עולם קוראים לכל יהודי לחזור בתשובה, "חוץ מאחר", (אחר היה הכינוי של אלישע בן אבויה, כמו שכינו אותי חכמי ישראל מאז שיצא מדרך התורה והמצוות).

"ושואלים גדולי ישראל, והרי כתוב שאין דבר העומד בפני התשובה, ואיך יכול להיות שהקב"ה לא נותן לאלישע בן אבויה אפשרות לחזור בתשובה? והרבי מליובאוויטש עונה, שהקב"ה אכן לא מנע ממנו תשובה, אלישע בן אבויה לא שמע "שובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה", אלא "חוץ מאחר", מי שמרגיש את עצמו "אחר" הוא אכן טועה, יהודי שחושב שהוא רשע בפני האלוקים, שהוא "אחר" זר ומנוכר, הוא טועה. הבת-קול ששמע אלישע בן אבויה רמזה לו: "תוציא את המחשבות האלו מהמוח, זה לא נכון!", ובאמת מה שנאמר לו היה, "שובו בנים שובבים ותוציאו גם את המחשבה שאתם נקראים אחר".

"בימים האלו של חודש אלול חודש התשובה, רואים איך שכל יהודי הוא בן של הקב"ה, וכמו שאנחנו מתפללים "אבינו מלכנו", כי האלוקים הוא לא רק המלך שלנו אלא גם האבא שלנו, אין "אחר" כולנו בנים וכולם יכולים לחזור בתשובה, וזו הנקודה הפנימית של הנשמה המתגלית בימים האלו ואנו רואים אותה בתפארתה, כאן ברחבת הכותל המערבי במעמדי הסליחות".

בשנים האחרונות מספר המבקרים בכותל המערבי בימי הסליחות הולך וגדל וברשתות התקשורת מספרים שרחבת הכותל צרה מלהכיל את רבבות המתפללים, כיצד אתם נערכים להמוני המבקרים?

"עצרות הסליחות בכותל המערבי נוסדו ע"י מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, העצרת הראשונה התקיימה לפני כ-30 שנה, בליל ערב יום הכיפורים והשתתפו בה למעלה מ-100 אלף יהודים, וכך במשך 15 שנים מידי שנה בשנה, מרן הרב עובדיה זצ"ל, הקפיד להגיע ולהשתתף במעמד הסליחות ההמוני.

"מאז ועד היום, מי שמתפלל כחזן הוא הפייטן הרב משה חבושה הי"ו, שהיה חזנו האישי של הרב עובדיה זצ"ל, והרב עובדיה היה מוביל את טקס הסליחות ומקריא את קטעי הסליחות הכוללים קבלת עול מלכות שמיים: "שמע ישראל – ה' הוא האלוקים – ה' מלך ה' מלך וכו' ", רק בשנה האחרונה לחייו, הוא כבר חש שלא בקו הבריאות, ואמנם רצה בכל מאודו להשתתף במעמד ולהתאמץ לבוא אך הדבר נבצר ממנו מבחינה בריאותית.

"וברוך ה', מידי שנה בשנה, הציבור גדל, והטקסים ההמוניים הללו של אמירת הסליחות בחצות לילה של ליל ערב יום הכיפורים לא מכילים את כמות המבקרים העצומה, ומתוך כך התחלנו להוסיף עוד עצרות בדרך כלל בליל שישי, והשנה ברוך ה' נקיים בסך הכל 18(!) עצרות סליחות, ובחלקם הציבור עדיין גדול כל כך שהחלטנו להציב מסכי ענק בצידי רחבת הכותל, וחלקם מוצבים עד לשער יפו, על חומות העיר העתיקה. בארבעה עצרות מתוך 18 יוצבו מסכי ענק וזה מרגש מאוד לראות את העוצמה וכמות המתפללים המגיעים לפקוד את רחבת הכותל המערבי. ובטוחים כי הקב"ה שומע את תפילתנו וסולח ומוחל כמו שמתפללים "חנון המרבה לסלוח".

"עדיין שמור מקום מיוחד לעצרת של ליל ערב יום הכיפורים, היא כוללת התרת נדרים וקללות, ומשודרת בשידור ישיר ברשתות התקשורת הישראלית, למעלה ממיליון אנשים משתתפים יחד באמירת הסליחות והתרת נדרים מבתיהם ומבתי הכנסת, לא יודע אם יש כזה מעמד מאחד חוצה מחנות ועדות כמו מעמד הסליחות של ליל ערב יום הכיפורים". 

את מעמד הסליחות והתרת נדרים בליל ערב יום הכיפורים, ניהל בראשונה הרב עובדיה יוסף זצ"ל ולאחר פטירתו מילא את מקומו נשיא מועצת חכמי התורה הרב שלום כהן זצ"ל, השנה ינהלו את מעמד התרת הנדרים, שני הרבנים הראשיים לישראל יחד עם הרב רבינוביץ שליט"א.

הרב רבינוביץ מזכיר: "צריך לזכור שמלבד המעמדים בחצות הלילה, הרי שבאשמורת הבוקר ישנם עוד עשרות מנייני סליחות מדי בוקר ולמנהג האשכנזים בשבוע האחרון של חודש אלול, וגם הם מצטרפים למאות אלפי היהודים הבאים למעמדי הסליחות בכותל המערבי.

"בחציו הראשון של חודש אלול מתקיימים המעמדים רק במוצ"ש ובליל שישי, עוד מעמד התקיים ביום רביעי שלפני תחילת שנת הלימודים בראשון לספטמבר והשתתפו בו כ-20 אלף איש, החל מיום רביעי בשבוע שלפני שבת פרשת נצבים ועד לערב יום הכיפורים יתקיימו המעמדים מידי חצות לילה".

הכותל המערבי שוקק חיים, ומיד לאחר הימים הנוראים מתחילים ימי חג הסוכות ושמחת תורה 'זמן שמחתנו', מה הצביון שמקבלים הימים האלו בקרבת המקום הקדוש ביותר בעולם?

"חשוב לציין, שלפי פסק ההלכה של הרמב"ם הרי שבירושלים המקראית, עיר דוד ושלמה, זו מצווה מהתורה לברך על ארבעת המינים, שהרי התורה אומרת "ולקחתם לכם ביום הראשון", ציווי התורה הוא על ארבעת המינים רק ביום הראשון של חג הסוכות, אך בבית המקדש המצווה היא בכל שבעת ימי חג הסוכות, כמו שכתוב "ושמחתם לפני ה' (שזה בית המקדש) אלוקיכם שבעת ימים", ואמנם מאז נחרב בית המקדש תיקן רבן יוחנן בן זכאי שבכל העולם, ולא רק בבית המקדש, יברכו על הלולב שבעה ימים, אך זו נקראת מצווה מדרבן – תקנת חכמים.

"ובמיוחד השנה שהיום הראשון של חג הסוכות חל בשבת ובכל העולם לא מנענעים על ארבעת המינים בשבת, ולכן בעצם מקיימים את מצוות ארבעת המינים רק בחול המועד שזו מצווה מדרבנן, ולפי דעת הרמב"ם גם כשבית המקדש חרב, עדיין הקדושה והמצווה בירושלים היא שבעה ימים מהתורה, ולכן רבים משתדלים לעלות לירושלים ולהתפלל את תפילות החג וההלל כאן בכותל המערבי וברחבי העיר העתיקה בירושלים, יש כאלו שבאים מדי יום ואחרים משתדלים לפחות פעם אחת בימי חול המועד, כאן ליד שריד בית המקדש בכותל המערבי.

"מתוך כך שהשנה ישנם חמישה ימים של חול המועד סוכות, החלטנו לעשות שני מעמדי ברכת כהנים, ביום שני וביום רביעי, מעמדי ברכת הכהנים בימי חול המועד, הם מאוד מרגשים ומיוחד שמגיעים מאות כהנים לברך את עם ישראל, ובמקביל אלפי יהודים, והקב"ה מבטיח בנוגע לברכת כהנים: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".

סיומו של 'זמן שמחתנו' הוא חג שמחת תורה, וכל בית ישראל שש ושמח בהקפות השניות במיוחד, איך האירוע הזה נראה ברחבת הכותל המערבי?

"מלפני חמש שנים התחלנו לעשות מעמדי הקפות שניות בכותל המערבי, ישנם כאן כ-150 ספרי תורה, וזה מעמד מיוחד ששוב משתתפים בו אלפי אנשים, על מנת לציין כאן ברחבת הכותל את הברכה הגדולה של התורה: "עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד", ואין שמחה גדולה כמו לשמוח בשמחת התורה".

ויש גם את הסיפורים האישיים של כל יהודי והפינה שלו בלב עם הכותל המערבי, הסיפורים שבתוך הפתקים בין אבני הכותל… 

"אין כמעט יהודי בעולם שאין לו את הסיפור שלו מהכותל המערבי, כל יהודי בא להתפלל וקיבל ישועה, ויש את מי שמבכה על חורבן בית המקדש בתיקון חצות, ועל גלות השכינה, ולצידו מי שמתפלל על הצרות האישיות שלו, והסיפורים רבים הם. 

"לפני שבועיים סיפר לי יהודי, שלפני כמה חודשים בתו הצעירה שהיא אמא לילדים קטנים, הסתבכה עם דלקת ריאות והייתה מונשמת ומורדמת, הצעתי לו על סגולה לעשות מניין כל מוצאי שבת לאמירת תהילים ברחבת הכותל, ולאחר כחודשיים הוא הגיע וסיפר לי: "כל הרופאים כבר אמרו נואש והרימו ידיים, והנה התפילות בכותל המערבי מידי מוצ"ש הועילו ובתי בריאה ושלימה", אין יום שלא רואים יהודים וכל אחד עם הישועות שלו".

מה נאחל ובמה נתברך לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ובמיוחד לאור האתגרים מהשנה שעברה?

"אנחנו מתפללים שהקב"ה יכתוב ויחתום את כולנו בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום, שישרור שלום מבית ושלום מבחוץ.

"השנה הזו הייתה תקופה מאוד קשה, עברנו תקופה שפצעים "מוגלתיים" שהיו מוסתרים ב"פלסטרים" כאלה ואחרים התפרצו, והחברה עברה תהליך מאוד קשה של התפוררות, כולנו תפילה שהקב"ה יעזור שנחזור להתאחד.

"אכן ההתמודדויות שלנו הן לא קלות, אך המשותף הוא הרבה יותר מהמפריד, שהקב"ה ייתן לכולנו חכמה, דעה והשכל, למצוא את המשותף, לחפש את הפשרה ולאחד את עם ישראל, שנזכה שתרום קרן התורה בישראל, שירום קרן ישראל בעולם, שנזכה לשלווה, לישועה ולגאולה, ולביאת משיח צדקנו.

"נרבה בתפילות ובעיקר שהקב"ה יישלח לנו את משיח צדקנו, באיחולי כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה".

נגישות