לחג השבועות ישנה שייכות מיוחדת לילדים, לדור העתיד. המדרש מספר שכאשר רצה הקב”ה לתת את התורה לעם ישראל הוא חיפש ערבים שיערבו לכך שבני ישראל יקיימו את התורה ואת מצוותיה. כאשר נשאלו בני ישראל מי יהיו הערבים, ענו: “בנינו ערבים בעדינו”. כלומר, דור העתיד שלנו שיתחנך על ערכי התורה והמצוות, הוא הוא הערב הטוב ביותר לכך שהכוונה שלנו רצינית וכנה.

חלוקת גלידות קונגרס

כמידי שנה, ‘קונגרס יהודי בוכרה’ דואג לגבאי בתי הכנסת של הקהילות הבוכריות בישראל ובעולם להפתעות שוות לילדי הקהילה שיבואו לשמוע את עשרת הדברות בבית הכנסת. השנה, עוברת משאית הקירור של הגלידות בין בתי הכנסת השונים ומחלקת את הגלידות לגבאים כדי שימתינו לילדים שיבואו לבית הכנסת בחג השבועות. כך, בא לידי ביטוי הקשר המיוחד של דור העתיד שלנו לחג והקשר שלהם לתורה ולמצוות מתהדק.

Leave a Reply

Your email address will not be published.