בס"ד

20.5.2024 | י"ב אייר התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

החדשות החמות:

>> חדשות משני > קהילה

קבר דניאל הנביא בסמרקנד?

 מחלוקת רבת שנים על מיקום קברו של דניאל הנביא מגיעה לסיומה לאור מסמך מיוחד שקובע כי דניאל הנביא קבור בסמרקנד

דניאל הנביא, הוא אחד מן הנביאים האחרונים שידעו העם היהודי. ספר דניאל הוא ספרו של הנביא דניאל, שם הוא מתנבא בעיקר על אחרית הימים. בפרק ו' שבספר דניאל מובא נס הצלתו של דניאל מתוך גוב האריות. השרים בחצר המלך קינאו בהצלחתו של דניאל וביקשו להכשילו בתחום עבודת האלוקים. בעצתם, אסר המלך במשך 30 יום להתפלל לאל כלשהו, ומי שיתפלל – ייזרק לגוב האריות. דניאל המשיך להתפלל שלוש פעמים בכל יום, ונשלח לגוב האריות. לדניאל לא ניתנה אפשרות לחזור בו ממריו; פקידי המלך, היודעים כי הוא חביבו של דריוש, עושים את הכול כדי למנוע מטרפם להימלט מידם. ואכן, דניאל נשלח לתוך גוב האריות. מלאך ה' נשלח לסגור את פי האריות. המלך, שאהב מאוד את דניאל, התייסר על כך שהשליך את השר החביב עליו לתוך גוב האריות, ובבוקר השכם מיהר אל הבור, כשהוא נדהם לראות את הנס שנעשה. האויבים, שטענו כי האריות היו שבעים ועל כן לא התקרבו לדניאל, הושלכו בעצמם אל הבור, ותיכף ומיד הפכו למאכל על ידי חיות הטרף.

בשושן או סמרקנד?

גרסאות שונות ממקמות את קברו של הנביא דניאל הקדוש במקומות שונים במרכז אסיה. על פי חלק מהעדויות, קברו של דניאל נמצא בפרס או בעיראק. עדויות אחרות גרסו כי הקבר נמצא בסמרקנד. אז מה התשובה האמיתית?  

המקובל הרב יצחק ברדא שליט"א יצא לחקור וחושף את הממצאים "לפני למעלה משלושים שנה חקרתי על קבר דניאל הנביא, שהיה בעיניי כמו חידה", מספר הרב ברדא, "כל אחד אמר משהו אחר, עד שפתאום הרב מטודלה, שהוא הנוסע האמין ביותר לפני 800 שנה, אמר שהוא סומך על עדויות האנשים שדניאל הנביא נקבר בעיראק או בפרס". במקביל ציין הרב כי הוא לא מאמין שהוא מת בפרס ונקבר בפרס, ולכן היה מסופק בעניין.

על העדויות האחרות, לפיהן קברו של דניאל הנביא נמצא בסמרקנד, אמר הרב ברדא: "לא יכולתי להכריע באמת, עד שהגיע לידי כתב יד בערבית שהביא ההיסטוריון דוד קלנטרוב, שאיחד את כל העדויות הרבות במהלך השנים לכדי מסקנה אחת נכונה, כי קברו של דניאל נמצא אכן בסמרקנד".

ההיסטוריון דוד קלנטרוב התייחס לדברים וסיפר: "אני חוקר של הפזורה של עם ישראל, שהגיעה בזמנו לרחבי תבל ובין היתר גם לאסיה התיכונה, עד הרי סמרקנד, בוכרה. דניאל הנביא היה אחד מהדמויות היהודיות המרכזיות, שבצעירותו היה בחצרו של נבוכדנצר ומיד לאחר זמן קצר, אזור בבל נכבש על ידי הפרסים. ככל הנראה, בזמן הכיבוש דניאל כבר נחשב לאחד מאנשי המעמד הגבוה במלכות לשעבר עוד מהיותו ילד ולכן איכשהו הוא הגיע לאותו אזור שנכבש".

עוד מוסיף ההיסטוריון: "מוזכר הנושא של הגעת הנביא אל מחוזות סמרקנד, שם היה ידוע כמרפא האוכלוסיה והיה אהוב ואהוד על כולם. שמו של דניאל מוזכר כ"טבה"- כמו "טביב", שמשמעותו רופא. שם כתוב שקבור דניאל הנביא".

לאור הגילוי, ל'מנורה' נמסר, כי בעוד מספר שבועות תצא קבוצה גדולה מישראל לכיוון סמרקנד, שם יתפללו מעל קברו של הנביא דניאל.

נגישות