קו ההלכה ‘בכורי ישראל’ המיועד לשאלות הלכתיות של ני העדה בנשואים שונים נוחל הצלחה והפניות הולכות ומתרבות. בהנהלת הקו מתכננים להרחיב את הפעילות ואת הנושאים עליהם עונים הרבנים באמצעות הקו

על פתיחת קו ההלכה המיוחד לבני העדה הבוכרית, הכריזו הרבנים המובילים את פעילות הקו בכנס של איגוד הרבנים שע”י ‘קונגרס יהודי בוכרה ‘ בחודש אדר בשנה שעברה תשע”ט, וב”ה הקו קרם עור וגידים ונבחרו שלושים וחמשה מורי הוראה מקרב בני העדה הבוכרית, אשר שמשו גם הם את גדולי ההוראה שבדור וממשיכים בדרך קדושה זו להפיץ דבר ה’ זו הלכה. את הוצאות קו ההלכה שעולות עשרות אלפי שקלים בשנה בהחזקת המערכת הטלפונית הממוחשבת נושא ידידנו ה”ה שמחה הכהן יוסופצ’ייב הי”ו לעילוי נשמת הוריו בכור הכהן בן בתיה ז”ל ומרת נקדם בת רחל ע”ה ומכאן גם השם “בכורי ישראל”, מלבד זאת שבשם זה אנו גם רומזים את עדתנו המפוארה העדה הבוכרית.

כבר בתחילת פרסום הקו החלו עשרות פונים מידי יום להתקשר ולהנות מהזמינות ומהתשובות הניתנות בשלוש שפות: עברית בוכרית ורוסית, קו ההלכה “בכורי ישראל” פעיל בארץ ישראל ובאוסטריה, וברוסיה וארה”ב בשיתוף קו ההלכה הספרדי- הדברות.

בנוסף לכך, רבני קו ההלכה השתתפו בכנסי איגוד הרבנים ושמעו הרצאות מפי גדולי ההוראה בהלכה ובתחומי הרפואה הקשורים לנושאים רבים בתחום ההוראה, ואף קבלו קונטרס חשוב בהלכות צום יום הכיפורים שנכתב על ידי ראש בית ההוראה “בכורי ישראל” הרב ראובן יוספי שליט”א. קונטרס זה שיצא לאור ע”י קונגרס יהודי בוכרה ביום פקודת שנתו של בכור הכהן בן בתיה ז”ל, ומצא חן בעיני כל רואיו וב”ה גם בבתי הוראה נוספים, הדפיסו קונטרס זה וראו בו תועלת רבה. מלבד זאת, כיון שהקו הוקם בשיתוף פעולה מלא עם קו ההלכה הספרדי שעומד בנשיאות מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט”א רבני קו ההלכה “בכורי ישראל” מוזמנים להשתתף בכנסי הרבנים “בית ועד לחכמים” כמידי חודש בהם נמסרים הרצאות מגדולי ההוראה ומומחים במגוון תחומים. זאת ועוד שבמהלך השנה הרבנים מקבלים הודעות טלפוניות מפי הרב ירון אשכנזי שליט”א על הוראה שיש להורות בהוראות שעה מפי מרן הראשל”צ שליט”א בכדי שההוראה תהיה אחידה בכלל הציבור ולא ייגרם בלבול בקרב הציבור ששומע כל מיני דעות לרוב בערוצי הרדיו השונים.

בחודשים האחרונים, הצטרפו רבני קו ההלכה “בכורי ישראל” להשיב לשאלות בשפה הרוסית והבוכרית גם בקו ההלכה הספרדי – הדברות וב”ה שזוכים ורואים עין בעין ש’מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים’.

עקב משבר הקורונה, יצא קו ההלכה במיזם מכירת חמץ דרך הטלפון ובזכות השתדלות הרבה של הרה”ג הרב הלל חיימוב שליט”א נשיא איגוד הרבנים בפרסום הקו וההסברה לעם בתועלת הגדולה של קו ההלכה, מאות משפחות נעזרו בימים אלו משירותי הקו וברכו על כך את כל רבני הקו העושים לילות כימים בכדי להשיב לעם את המעשה אשר יעשון.

בעזרת ה’ בהנהלת הקו צפויים להרחיב את פעילות הקו למענה בדיני ממונות, ארגון כנסים נוספים וחומרי הסברה בענייני הלכה ורפואה ומציאות ההוראה בשטח בכדי להוסיף ולהמשיך בזיכוי הרבים האדיר הזה שרבים אומרים מי יראנו טוב ואין טוב אלא תורה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.