מנהיגי הדור, נשיא ‘מועצת חכמי התורה’ וראש ישיבת ‘פורת יוסף’ הרב שלום כהן שליט”א, הרב הראשי והראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט”א, וראש אבות בתי הדין של תל אביב -יפו ואב”ד העדה הבוכרית הרב זבדיה כהן שליט”א יצאו בקריאת קודש לכל בני העדה הבוכרית לצאת ולהתחסן מפני נגיף הקורונה במהירות האפשרית.

גדולי הדור נענו לבקשתו של קונגרס יהודי בוכרה העולמי שלקח על עצמו לעודד ביתר שאת את בני העדה הבוכרית בארץ ישראל להתחסן במהירות בפני הקורונה. מאמץ שלווה בקריאתו של אב בית הדין לעדה הבוכרית וראש אבות בתי הדין תל אביב-יפו, הרב זבדיה כהן שליט”א לכל בני העדה הבוכרית לקבל את החיסון. זאת כחלק מהמאמץ המרוכז בקונגרס להגן ולשמור על בריאותם של בני העדה וכלל ישראל.

באיחוד היסטורי ונדיר, לקריאתם של גדולי הדור ורבני העדה, הצטרפו רבני קהילות עדת הבוכרים בארץ הקודש ובחוץ לארץ. זהו איחוד נדיר בהיקפו של רבנים, ראשי כוללים ופוסקים מהעדה שהתאגדו יחד כדי להעביר מסר חשוב וקדוש זה.

הרבנים קוראים לכל אחד ואחת לצאת ולהתחסן במהרה, ורואים בכך חובה ומצווה גדולה. החיסון הוא הדרך היחידה שעומדת לרשותנו כדי לנצח את המגפה, ובזו הדרך נתאחד וננצח.

Leave a Reply

Your email address will not be published.