“, זוהי דיקטטורה בחסות מערכת המשפט, כל הערכים הליברלים נעלמו ולא קיימים, אין חופש ביטוי, אין חופש דעה ואין חופש דת כשמדובר ברבנים”

איש לא ישתיק את רבני ישראל. כן, גם אם מדובר בשופט בית המשפט העליון בדימוס אורי שוהם, שטען כי הרב הראשי לישראל הגאון הגדול הרב יצחק שליט”א, אינו יכול לכהן בתפקיד כדיין.

בוודאי שדבריו האוויליים של אותו שופט שכיהן במשך שנים בערכאות הישראליות, אינם מעלים ואינם מורדים ולא משנים דבר, ובוודאי שהרב יצחק יוסף אינו זקוק לאישור ממאן דהו. 

תפקידו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף, לומר את דעתו, דעת תורה, ללא פחד. ובטח כשהרב הראשי מבקש להזהיר נגד הרפורמים המסלפים את התורה הקדושה, שלא די להם בהרס  וחורבן שהמיטו על יהדות התפוצות, שכולם מבינים כי בעוד שנים אחדות כל אותם רפורמים יימחקו לחלוטין מהעולם באשר רובם ככולם הולכים ומתבוללים, ומשנה לשנה אובדים רבבות מבני העם היהודי בשל מעשיהם המקולקלים, וכעת מבקשים לשלוח יד ולטמא גם את ארץ הקודש.

מה אמר הרב יצחק יוסף? “הגישו עלי בג”צ, אתם יודעים שהבג”צ בכל דבר מרגיש את עצמו מעל כולם, כל דבר הוא מתערב”. אתם מכירים אזרח אחד במדינה, מימין ומשמאל, שלא חושב שבג”צ מתערב בכל דבר”?

הרב הדגיש כי גם אם בג”צ יחייב אותו לקיים מבחני רבנות לנשים כבקשת הרפורמים הוא ישבית את מערך הבחינות. מה שהקפיץ את השופט שוהם עד כדי כך שביקש להדיח את הרב מתפקידו. אבל לא, אדוני השופט, תורתנו לא נתונה לדין ודברים, התורה שלנו למעלה מהכל.

מה שהשופט שוהם מנסה לייצר, זוהי דיקטטורה בחסות מערכת המשפט, כל הערכים הליברלים נעלמו ולא קיימים, אין חופש ביטוי, אין חופש דעה ואין חופש דת כשמדובר ברבנים.

כשם שהכל שפיט במשנתו של השופט אהרון ברק, כך להבדיל הכל הלכתי בעולם התורני. וכמאמר חז”ל במסכת אבות: הפוך בה [=בתורה] והפוך בה [=בתורה] דכולא בה [=שהכל בה]. והרב הוא הפוסק בכל תחומי החיים, הפרטיים והציבוריים.

השופט שוהם והרפורמים, לא באמת חוששים מהתבטאות כזו או אחרת, קיימת כאן מערכה סדורה ותכנית ברורה להכניס את הרפורמים הקונסרבטיבים בדלת הקדמית ולהחריב את זהותה היהודית של המדינה.

מי שמכיר אף מעט מפועלו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל,  אביו של הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט”א, כיצד בכל נושא ובכל עניין ומערכה, מרן רבנו זצ”ל היה מראשי המדברים, נכנס לעובי הקורה, יורד לנבכי העניין, גם בפרשיות סבוכות ועגומות שכולם מתרחקים, מרן לא חס על כבודו מה יאמרו, גם במחיר אישי כבד, נלחם על משמר היהדות, ניצב כחלמיש צור שלא לשנות כמלא נימה מעיקרי הדת וההלכה הפסוקה.

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל, לימד אותנו דרך כיצד אפשר לעמוד יציב במשך עשרות שנים בדרך תורתנו הקדושה, ומינה תזוע, מבלי מורא ממה שתוקפים. בדרך הזו ניצב בנו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א, כשעומד כארז על עמדת התורה וההלכה כפי מסורת ישראל כנגד כל הכתות הכפרניות המבקשות להרוס ולנתץ את חומות היהדות.

כך לומדים מפרשתנו, על אברהם אבינו, שהוא עומד בצד הזה של הנהר וכל שאר העולם מצד אחר. כדי ללכת נגד כל העולם כולו צריך כוח גדול ועוצמה. זה כוח האמונה הגדולה שבה אברהם האמין. לכן אברהם הוא צור שכל הדורות בנויים עליו, אברהם המאמין הגדול.

דווקא בימים אלו, שלצערנו הטשטוש הלך וגדל, שרבים רבים נופלים לקצה הזה או לקצה אחר, חובה עלינו להתחזק בבירור הדרך, דרך המלך, שביל הזהב שאינו מושפע מרוחות זרות, מרגשות חיצוניים, אלא רק מרצון של בורא עולם.

הכותב הוא חבר מועצת העיר- אור יהודה

Leave a Reply

Your email address will not be published.