בס"ד

10.12.2023 | כ"ז כסלו התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

>> כלכלי

ראשוני הזוכים ב'מחיר למשתכן' מוכרים את הדירות

כ-15% מרוכשי דירות במסגרת הפרויקטים הראשונים ב"מחיר למשתכן" בעפולה וכ-13% מרוכשי הדירות בפרויקטים הראשונים בלוד מכרו או מוכרים את דירותיהם. חלק משמעותי אחר רכשו מאז דירות נוספות – כך חושף אגף הכלכלן הראשי בסקירת חודש יולי 2023 בשוק הנדל"ן. מדובר במידע האמפירי הראשון שנחשף על התנהלות זוכי התוכנית הממשלתית. 

המוכרים בעפולה הפיקו רווח של 635 אלף שקל מהעסקאות, ואילו אלה בלוד הפיקו רווח של מיליון שקל. "בהינתן פרק הזמן הקצר יחסית שחלף ממועד תום תקופת 'החסימה', בפרט בהינתן הרמה הנמוכה של העסקאות בשוק מאז הרבעון השני אשתקד הבולטת במיוחד בדירות יד שנייה, שיעור זה מרמז על שכיחות גבוהה יחסית של רוכשים שכלל לא התכוונו לגור בדירה", נכתב בסקירה.

הרכישות הראשונות שבוצעו במסגרת "מחיר למשתכן" נרשמו ב-2016, כלומר לפני 7 שנים, והכלכלן מצא מספר מצומצם של פרוייקטים, שבהם ניתן לרוכשים למכור את הדירות שקנו. שני הבולטים שבהם התבצעו בעפולה ובלוד, והם כללו 550 דירות בסך-הכול.

הכלכלן מצא כי בעפולה, 10.9% מהרוכשים כבר מכרו את דירת "מחיר למשתכן", ואולם יש כאלה שכבר רכשו דירות חלופיות, וטרם מכרו את הדירות שבהן זכו בתוכנית. כשכוללים אותם, הכמות מגיעה ל-14.5% מכלל הזוכים. בלוד עומד שיעור מי שמכרו את דירתם על 4.5% (נזכיר כי בלוד השתחררה החסימה רק בחודש מרץ השנה), כאשר בהכללת הדירות "על המדף" מגיע שיעור זה ל-12.6%.

הכלכלן מדווח כי העסקאות הניבו למוכרים רווחים נאים: בניתוח רווח ההון הריאלי של מי שכבר מכרו את דירת "מחיר למשתכן" בעפולה, נמצא כי בממוצע הוא הגיע ל-635 אלף שקל – רווח הון ריאלי של 78% ביחס למחיר הדירה שרכשו; ואילו בלוד הרווח הריאלי הממוצע הגיע למיליון שקל – עלייה ריאלית של 124% לעומת המחיר בו רכשו את הדירה.

נגישות