חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ, מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 ברקע למשבר הקורונה. הכנסות החברה הסתכמו בכ-765.6 מיליון שקל, עלייה של כ-12.8% לעומת הכנסות של כ-678.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול נובע כתוצאה מגידול במכירות במהלך התקופה בעקבות מגיפת הקורונה וכן מפתיחה של חנות מכר חדשה במהלך הרבעון השני של 2019.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-197 מיליון שקל, עלייה של כ-19.8% לעומת כ-164.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות ברבעון הראשון 2020 עמד על 25.7% מסך ההכנסות לעומת 24.2% ברבעון המקביל 2019. 

ב- 14 בנובמבר אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה, על פיה תחלק החברה, מדי שנה, דיבידנד בשיעור של כ-30% מהרווח לתקופה, כפי שיהיה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המבוקרים לשנה הקודמת. ביום 30 במרץ 2020 הכריזה החברה על חלוקה של 23 מיליון שקל כדיבידנד לבעלי מניותיה. החלוקה בוצעה ביום 22 באפריל, 2020.

איתן יוחננוף, מנכ”ל ובעלים רשת “יוחננוף” ציין : “הרבעון הראשון לשנה זו התנהל בהיערכות לחג הפסח ועם פריצתו של אתגר הקורונה לחיינו. יכולות התפעול החזקות של הרשת השפיעו משמעותית על היכולת לענות על דרישות ציבור הצרכנים. החל מפתיחת סניפים ל-24 שעות במטרה לצמצם חשיפה פוטנציאלית בסניפים וכלה בשימוש באפליקציה השיווקית שלנו להשקת שירות “פיק אפ” ואיסוף עצמי של הרכישה מהסניף, “בלי לצאת מהרכב”.

הצלחנו לעמוד באתגר התפעולי עם זמינות מדף גבוהה לצרכן, שעות פתיחה גמישות, שירותים חדישים וכל אלו תוך המשך התייעלות תפעולית משמעותית. אנו גאים ביכולת לתת מענה לצרכי הלקוחות תחת אתגרי התקופה”.

בסוף מרץ, לאחר הטלת הסגר והמגבלות החברתיות בשל התפרצות הקורונה, השיקה החברה מערך מכירות מקוונות בשיטת איסוף עצמי מחניוני החנויות. גם היום מערך זה עדיין פעיל, ובכוונת החברה לשמר אותו בימי שגרה ואף בוחנת אפשרות להרחיב ולשפר אותו. יחד עם זאת, במועד זה לא ניתן לקבוע בוודאות כיצד ובאיזו מתכונת תפעיל החברה מערך מכירות מקוון בעתיד.

Leave a Reply

Your email address will not be published.