בס"ד

14.4.2024 | ו' ניסן התשפ"ד

0

פוסטים עלו השבוע

החדשות החמות:

>> חדשות ראשי > קהילה

שירת העם – מעמד "כתר תורה"

הרב הראשי לישראל הגאון דוד לאו שליט"א 

הסיבה שיצאנו ממצרים היא "ולקחתי לי אתכם לעם והייתי לכם לאלוקים" כבר בהר סיני עומד משה רבינו ושומע מהקב"ה שלא יוציא את עם ישראל לחינם, אלא הם יבואו להר סיני על מנת לקבל תורה. זוהי המטרה של יציאת מצרים, שיקבלו את התורה, להיות עם השם, ולאחר מכן להגיע לארץ הקודש ולקיים בה את מצוות התורה. עמל התורה זוהי מעלה גדולה מאוד. כל אלו שזוכים להיות מ"לגיונו של מלך", כל אלו שזוכים שדבר התורה הוא המהות שלהם ולימוד התורה אשר נמשך מדור לדור. כי כבר הובטחנו "שלא תשכח מפי זרעו" גם אם נדמה היה שאולי חלילה יש עדות שאולי יהיה שם איזה הפסק בין הדורות, בא הקונגרס ואומר: חס ושלום, לא יקום ולא יהיה. נאספים פה בירושלים היום יותר מאלף ומאתיים בני תורה מהעדה הבוכרית, שאנחנו אומרים להם כאן היום "יישר כוחכם, חילכם לאורייתא"! זו זכות גדולה מאוד להיות מעמלי התורה, כל יהודי ויהודי כאשר הוא נוגע בתורת השם וממשיך את הדרך, זכות גדולה לו אבל מי שזוכה ללון באהלה של תורה, זו זכות שאין למעלה ממנה.

התורה היא שירת חיינו, התורה היא המהות של כל יהודי ויהודי, התורה היא שירה והיא פורצת מהלב ולפעמים מתנגנת בלי תוכנית אבל יהודי שר. הוא שר, כי הוא מרגיש את המתיקות של התורה. מורי ורבותי! אני מודה לקב"ה ומודה לראשי הקונגרס בראשות הנשיא מר לבייב שמזכים אותי לברך את עמלי התורה שהתורה היא שירת חייהם וזו השירה האמיתית ששר עם ישראל לאורך הדורות וזו השירה שלא פסקה ולא תיפסק מפי זרעו לדורי דורות. התורה הזאת תזכה אתכם ותעמוד לעזרתכם ובקונגרס דואגים לכם שתהיו פנויים אך ורק לעבודת הבורא וללימוד התורה הקדושה. יזכה אותנו הקב"ה שיהיה זה חג של שמחת תורה, ושל עלייה, נוכל להגיע לקראת מעמד הר סיני לקבלת תורה בצורה הטובה ביותר. 

שערים מצויינים בהלכה 

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א 

אנחנו נמצאים בחודש ניסן בו אנו מברכים ברכת האילנות. תארו לעצמכם שהיינו מתבוננים על הפרחים ומבקשים להסתפק רק בהם. חס וחלילה. הפרחים, אף שהם יפים מאוד, אנחנו מחכים שהם ינבלו, ויצמחו במקומם פירות מזינים ומתוקים. זו המטרה של העץ. ככה עם ישראל שיצאנו ממצרים. המטרה של היציאה מעבדות לחירות, היא כדי לעבוד את השם בהר סיני ולקבל את התורה. כל מה שעשה ה' במצרים האותות והמופתים. כל זה נעשה בשביל שעם ישראל יצא ממרים ויעמוד בהר סיני ויקבל את התורה. ברוך השם, העדה הבוכרית המפוארת יש בה הרבה תורה. אנחנו גדלנו בשכונת הבוכרים ואנחנו יודעים כמה תורה וכמה יראת שמיים יש בחכמי העדה. כשאני הייתי ילד, מרן ז"ל היה שולח אותי עם הספרים החדשים של 'יביע אומר' לחכם חיימוב שהיה בשכונת הבוכרים. אני הייתי מביא לו את זה, ומרן היה כותב עליו תארים גדולים מאוד. הוא היה גאון שידע ש"ס ופוסקים. ברוך השם היום מחזירים עטרה ליושנה, שיש כל כך הרבה רבנים ותלמידי חכמים בני העדה שיושבים ושוקדים על התורה והעבודה יום יום. חלק גדול מאוד מזה, זה בזכותו של רבי לב לבייב שהוא עוזר ומסייע ללומדי התורה. בגמרא כתוב "אוהב ה' שערי ציון" שהקב"ה אוהב שערים מצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. מילא אפשר להבין למה ה' אוהב יותר שערים מצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות, ששם רק מתפללים. אבל למה יותר מ'בתי מדרשות' זה גם כן תורה? 

התשובה היא: יש בתי מדרש שלומדים שם גמרא ומסכת אחרי מסכת, אבל הלכה לא מעניין אותם. אבל התורה לא נגמרת בגמרא. יש אחרי זה ראשונים, אחרונים ועוד ועוד. ואת זה השם אוהב. את אלו שלומדים תורה אליבא דהלכתא, שרוצים ללמוד על מנת ללמד. מי שניגש לבחינות של הרבנות יכול לזכות את הרבים ולהרביץ תורה בישראל. ברוך השם היום נבחנים הרבה אברכים שזוכים ללמוד תורה וללמד את הציבור. אמר לי פעם מרן אבא זצ"ל, אם לומדים תורה ולא נבחנים זה תורה של 'מושב זקנים'. ברוך השם יש כאן אברכים שהם מחברי ספרים. מביאים לפני את הספרים של האברכים מהעדה הבוכרית. שפתיים יישק. אברכים שיושבים ועוסקים בתורה אליבא דהלכתא. שמחנו מאוד לראות את מר לבייב בארץ, לפני תקופה נפגשתי איתו במוסקבה ועכשיו חזר לארץ. מה שאתה עושה זה דברים גדולים מאוד, אבל אל תסתפק בזה. זה יעמוד לך לזכות אריכות ימים ושנים ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך ותראה נחת מכל מעשה ידיך. 

גם אני בוכרי

הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' 

חזרה עטרה ליושנה! כל הזמן היו אומרים היכן העדה המפוארה שבאה לכאן לפני למעלה ממאה ועשרים שנה, והקימה עולה של תורה וקדושה וטהרה בירושלים. אני נמצא בשכונה הזאת למעלה משישים שנה. אין חצר אחת שאין שם בית כנסת, בכל חצר יש בית כנסת. הקימו את השכונה בקדושה ובטהרה וגם אלו מהם שפרשו לתל אביב הקימו בתי כנסת מפוארים. העדה הקדושה הזאת היא מוסרת נפש ועמדה במסירות נפש בגלות. כשבאה לארץ הקימה מוסדות של תורה וחסד למכביר. אבל הייתה תקופה שכבר חס ושלום, חשבו שהנה זה הולך ונעלם.. אבל "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות". שמשה רבינו אמר לעם ישראל שהם נגאלים, אמרו לו: על מה אתה מדבר? עם ישראל הפך להיות עובדי עבודה זרה ח"ו, 'גוי מקרב גוי'. אז איך הוא יגאל אותנו? אמר להם: מדלג על ההרים. בזכות אימו של עמרם והצדיקים שנשארו מעט בעם ישראל בזכותם נגאלו. 

רבותי! אם אנחנו מסתכלים על גאולת ישראל שאנחנו מחכים לה. אנחנו רואים שיש רבבות בעם ישראל שהתרחקו מתורה ומצוות. אומר הקב"ה גם אלו המתרחקים, ברגע שיהיה ניצוץ של גאולת ישראל כולם יחזרו וכולם יתקרבו. והנה זה בא, שאנחנו רואים את האברכים ובני התורה של העדה הקדושה, העדה הבוכרית שזכינו לראות אותם, זו זכות גדולה שנפלה בחלקו של ידיד נפשנו, ידידנו הדגול מר לב לבייב, שעושה חסד שהקים כוללים של תורה וחסד ומלגות לאברכים, כדי להמשיך את התפארת של העדה הקדושה. בני בוכרי ישראל!. אנחנו שמחים מאוד ומברכים אותו שה' יעתיר עליו ויתן לו כהנה וכהנה. כל אחד מהאברכים כאן, ראוי להקים ישיבה או להיות דיין כמו הדיינים והרבנים של העדה שיושבים כאן. הדבר הזה מרנין את הלב. לפעמים אנחנו נמצאים במצב של ייאוש אבל כשרואים כנס כזה של אברכים שעוסקים בתורה יומם ולילה, זה מרנין את הלב. יוסף ה' לכם ככם אלף פעמים. אנשים רואים אותי ואומרים לי "כבוד הרב, מה אתה מסתובב כבר יובל שנים בשכונת הבוכרים. אולי תעזוב למקום אחר רחב יותר"… אני אומר להם, 'גם אני בוכרי'. שמי הוא ראובן, וראובן הוא בכורי אתה, אל תקרי בכורי, אלא בוכרי אתה. גם אני נמנה איתכם ושמח לראות את הפאר וההדר הזה של העדה הקדושה. חיזקו ואימצו. 

 הרב הראשי לארגוני הקירוב

הגאון הגדול הרב זמיר כהן יו"ר ארגון 'הידברות' 

לפני כמה שבועות ביקרתי בעיר וינה, לכבוד כנס רבנים באירופה שהתקיים שם. ניתן לראות את הפירות של ההשקעה הרבה של איש החסד מר לב לבייב בעדה הבוכרית. כשמגיעים לשם, רואים קהילות של תורה, ישיבות. ביקרנו יחד עם הרב לאו בישיבה שם. לא יאומן איך צעירים יושבים שם ושוקדים על התורה. הרבנים שם מספרים על כמעט אפס אחוז התבוללות, לא להאמין. ששמעתי את הנאום של הרב לב לבייב, אני חושב שצריך להכתיר אותו בעת הזו, לתואר 'הרב הראשי לארגוני הקירוב בכל העולם'. הדברים שהוא לימד כאן, איך כל אדם צריך לפעול ולעשות. כמה זה מחייב כל אדם שלא יאמר מי אני ומה חיי, ומה אני יכול לעשות, אלא לקום ולעשות. 

בהגדה של פסח רואים דבר מיוחד שיש בפסח ואין בכל החגים. "חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" למה אין אמירות כאלו על שאר החגים ורק על יציאת מצרים? משל למה הדבר דומה. מלך שלקח שניים מנאמניו ואמר להם שהם יהיו סגניו והמשנים למלך. זה הרבה כבוד אבל הרבה עול. אחרי כמה חודשים, אמר אחד מהם למלך שהוא רוצה להתפטר כי הוא לא יכול לעמוד בעול הכבד של התפקיד. שאל אותו המלך: איך חבר שלך כן עומד בזה ואתה לא? ענה לו הסגן שהחבר שלו זה משהו אחר, הוא היה שבוי כמה שנים במדינת אויב והעבידו אותו בפרך. אתה אדוני המלך שלחת צבא שלם כדי להוציא אותו משם. אז הוא גם רגיל לעבודה קשה ויש לו גם הכרת הטוב למלך, לכן הוא יעשה הכל למען המלך. לכן 'חייב אדם לראות עצמו'. שאנחנו כולנו היינו שבויים ובא הקב"ה והוציא אותנו. לכן, אין דבר שאנחנו לא נעשה בשביל המלך. מי שעומד בראש המערכת הזאת. שגרמה לכל עדות ישראל לפשפש ולבדוק בשורשים שלהם אולי גם הם בוכרים כדי לזכות ולהתקרב לעדה הקדושה הזאת. זה בזכות הרמת קרנם של בני התורה בתוך העדה הזאת. כל האברכים ובני התורה שיושבים כאן, עוד עתידים לעשות גדולות ונצורות למען עם ישראל, חיזקו ואימצו. אסיים בברכה לרבי לב לבייב היקר ולציבור שכאן שה' יתן שפע ברוח ובגשם להגדיל תורה ולהאדירה עד לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

נגישות