במסיה שמחה במיוחד, סיימו צעירי עדה מתפללי בית הכנסת ‘אוהל יואב ופנינה’ באור יהודה את מסכת יומא, כחלק מלימוד דף היומי הקבוע שלהם. הצעירים, מתגברים כאריות ובאים מידי בוקר בשעה 5:00 לשיעור הדף היומי ולאחריו תפילת שחרית במניין. הצעירים סיימו כך כבר כמה מסכתות בשיעור שנמסר על ידי רב הקהילה הרב יוסף יצחק יצחקוב שיחי’

החגיגיה התקיימה סביב שולחנות ערוכים ובשמחה לגמרה של תורה. השיעור היומי נתמך על ידי קונגרס יהודי בוכרה שהשתתף גם בחגיגה זו.

Leave a Reply

Your email address will not be published.