שש שנים לפטירתו של הרב יצחק אמינוב זצ”ל שהיווה את הדמות הרבנית העליונה בקרב העדה הבוכרית וראש ישיבת הרמב”ם ובית יוסף בתל אביב. הרב אמינוב השפיע רבות על העדה  ועסק יום יום בעשייה למען ביצור היהדות והמסורת בקרבה* מדוע הביא הרב אמינוב תפילין לנהג המונית? ומה הבטיח במעמד כל רבני העדה למרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל?

צילומים: פוטו נסים

בערב פסח של שנת תשע”ו נלקח לבית עולמו הרב יצחק אמינוב זצ”ל. רבם של עדות הבוכרים וראש ישיבת הרמב”ם ובית יוסף תל אביב. הרב אמינוב השאיר אחריו מורשת מפוארת ודור ישרים מבורך. הרב אמינוב היווה דמות מקובלת ואהובה על כל בני העדה הבוכרית, והרבה ללא הרף לגדל את שמה ולרומם את קרנה של העדה. לכבוד יום פטירתו שחל השבוע, אנו מביאים מעט מדמות ההוד שלו.

בנו הרב אלי אמינוב משתף את קוראי ‘מנורה’ בסיפור מעניין שהתרחש ביום פטירתו של אביו זצ”ל.

“בלב הומה מרגש ובגעגוע עצום מעלה אני עלי כתב מעט מן האור בהגיע יום השנה להסתלקותו לשמי מרומים של אבי מורי עטרת ראשי הרב הגאון הרב יצחק אמינוב זכר צדיק לברכה. רבים היו מפעליו אבל גדלותו הייחודית הייתה בהצנע לכת עם ד’ אלוקיך. דאג פעל ועשה למען בני העדה למען שמירת המצוות והמסורת בנעימות באצילות נפש ובחכמת לב נדירה שהייתה בבחינת חכם לב יקח מצוות.

הנה סיפור אחד מגודל מעלתו של אבא.

אבא זצ”ל, היה איש של עשייה בסתר. בין הדברים שהיו קרובים לליבו, היתה השליחות להביא לכמה שיותר אחינו בית ישראל מצות שמורות לליל הסדר. את זאת עשה שנים רבות ללא פרסום ובהצנע לכת. אחת מהמשתתפות הלוויתו של אבא זצ”ל, היתה הגב’ ורדה בן ברוך, בת העדה הבוכרית ואשה רבת פעלים. מיד לאחר הלוויה, ניגש אליה הנהג שהיה מסיע את אבא זצ”ל ממקום למקום, ואמר לה שיש לו חבילה בשבילה מאבא. כאשר הוא הביא לה את החבילה היא נדהמה לגלות שבתוכנה מונחים מצות שמורות למהדרין לליל הסדר. שליחות שאבא הטיל עליו לבצע בטרם התדרדר מצבו וכעת הוא משלים אותה. הגב’ בן ברוך התרגשה עד למאוד וניתן היה לחוש את הנחת רוח שנגרם בגלל המעשה האצילי הזה”.

חכמתו של שלמה

מספר הרב פנחס הכהן רבין זצ”ל, רבה של העדה הבוכרית: “אביו של הרב יצחק מולא מני זצ”ל, הגיע אל אבי, וביקש ממנו, כי היות וקשה לו מאוד בעול הפרנסה, שישכנע את בנו יצחק שיצא מהישיבה ויעזור לו בפרנסתו, אבי שאל אותו: “ומה רצונו של יצחק?”, “רצונו ללמוד תורה” – ענה אביו, “אם כך, הנח לו – אמר אבי – בטוחני כי יצא מורה הוראה בישראל”, ואכן דבריו של אבי התקיימו והרב יצחק זכה ולימד בישיבת הרמב”ם ולאחר מכן נתמנה כראש הישיבה, ושימש בהנהגת העדה הבוכרית במשך שנים רבות.

כל ותיקי העדה הבוכרית היו באים להתייעץ עם הרב אמינוב, בשנים שלפני גל העלייה, הבוכרים התגוררו בירושלים ובתל אביב בלבד, וכולם הכירו אותו, הוא היה הרב שלהם והמורה דרך שלהם.

שלמה המלך ביקש מהקב”ה “לב שומע – להבין את העם הזה”, כך גם לרב אמינוב היה חוש וכשרון לקלוט את המצב על בוריו, פעמים רבות שישבתי אתו בדיונים של בין אדם לחברו ובין איש לאשתו הוא היה אומר “לא יצא כלום”, והוא היה צודק, לרב יצחק היה חוש להרגיש, להבין ולהכיר בני אדם”.

נשיא קונגרס יהודי בוכרה העולמי, מר לב לבייב מספר על רגעים קריטים במחיצתו של הרב אמינוב זצ”ל

 “כשהקמנו את קונגרס יהודי בוכרה, יחד עם חברי הנשיאות ורבני העדה, עמדה מול עינינו המטרה הנשגבה של אחדות וגיבוש העדה, שלא תיווצר חס ושלום התנתקות בין החלק החרדי והדתי של בני העדה לבין אלה שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות., שמנו לעצמנו מטרה לחבר ולגשר בין בני העדה כולם ללא סייג.

איגוד רבני העדה הבוכרית שע”י קונגרס יהודי בוכרה, והרבנים העומדים בראשם, הרב יצחק אמינוב זצ”ל ויבדל לחיים טובים וארוכים הרב פינחס הכהן רבין, שניהם בפיקחותם ובחוכמתם הרבה, ידעו, וכך  הם גם השרישו בין רבני הקהילה, מנהיגיה ובני העדה כולה, את מורשתו של הלל הזקן להיות: “אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

כשהחל גל העלייה של שנות ה-90, ועשרות אלפים מבני העדה הבוכרית, עלו לישראל ולארה”ב, ולאחר 70 שנות שלטון קומוניסטי, שלטון שעשה כל שביכולתו על מנת לנתק את היהודים בכל רחבי ברית המועצות מתורה ומצוות, מנע את שמירת השבת, טהרת המשפחה, מנע את החינוך היהודי הכשר ונלחם בכל קשר בין יהודים למצוות, ובכל זאת כל אותם עשרות אלפים מבני העדה ששמרו את עצמם כמעט לחלוטין מהתבוללות, ובהגיעם לישראל חובה הייתה עלינו לקלוט עלייה בכל המובנים, הרוחני והגשמי. והנה אנו עדים כיום לתופעה מיוחדת במינה בעדה הבוכרית, כאשר, כמעט ולא נמצא בין בני העדה כאלה המכונים “אנטי דתיים”.

אחת מהסיבות המרכזיות לכך, היא פקחותם של רבני העדה, נשיא איגוד הרבנים הרב אמינוב זצ”ל, ורבה הראשי של העדה הדיין הרב רבין, אתם התייעצנו בכל ענייני הקהילה והנהגתה הרוחנית, תמיד נהנינו לקבל את עצתם והדרכתם הנכונה, תוך כדי שהם יודעים לחזות את העתיד, ולהבין את החשיבות העליונה ללכת בדרכו של הלל הזקן, בסבר פנים יפות.

ענוותנותו הרבה של הרב אמינוב כדרכו של הלל הזקן הייתה נר לרגליו, מעולם לא חיפש ואדרבה ברח מן הכבוד והצטנע ובכל זאת הנהיג את הקהילה מתוך אותה צניעות – ביד רמה”. מסיים נשיא הוקנגרס מר לבייב.

זיכוי הרבים

הרב משה דהאן, חתנו של הרב אמינוב משתף בסיפור מדהים שהתרחש עם הרב אמינוב זצ”ל : “היה פעם שהרב נסע עם נהג מונית ושאל אותו אם הוא מניח תפילין, הנהג אמר שאין לו תפילין, והרב נתן לו תפילין במתנה, לימים סיפר הנהג כי בתחילה הוא חשב, מה אכפת לי לקבל מתנה, אבל למה שאניח את התפילין? אבל כשהוא ראה שהרב קנה לו תפילין חדשות ועשה זאת באהבה גדלה, החליט להניח את התפילין מדי יום.

לימים נפטרה אשתו של אותו נהג מונית והרב הגיע להשתתף בהלוויה ולנחם את המשפחה, והנה ראה שיש לו בת בגיל 9 והרב דאג מה יהיה כעת עם הילדה? מי יגדל אותה? וכשהלך ובירר על מוסד פנימייתי לבנות, אמרו לו שב’אור החיים’ מקבלים רק מגילאי חטיבת הביניים.

הלך הרב וכיתת רגליו ובירר, עד שמצא את מוסד ‘יד מזל’ בראש העין, ורשם לשם את אותה ילדה יתומה, בהמשך השנים דאג הרב ורשם לפנימייה זו עוד עשרות תלמידות, וגם ילדה זו, בתו של נהג המונית, גדלה והקימה בית ומשפחה למופת על פי דרך התורה והמצוות.

לימים ומוסד ‘יד מזל’ נקלע לקשיים, והתרומות מחו”ל נפסקו, דאג הרב לממן ולהחזיק את המוסד באופן אישי, ולא הסכים בשום אופן כשהציעו לו שהמוסד יקרא על שמו, עד שברבות השנים התאחד המוסד יחד עם מוסדות ‘אור החיים’ בבני ברק.

ההבטחה למרן

כאשר רבני העדה הבוכרית רצו לברר אודות פתיחת גוף כשרות המיוחד לבני העדה, זימנו אותם ממערכת הכשרות ‘בד”ץ בית יוסף’ שבראשה עמד מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל, על מנת שיתרשמו מרמת ההקפדה הגבוהה על הכשרות. הרבנים סיירו במפעל שחיטה תחת כשרות ‘בית יוסף’. לאחר מספר שבועות, כאשר באו רבני ומנהיגי העדה הבוכרית לביתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל כדי להציג בפניו את סידור ‘בית הלוי’, עלה נושא הכשרות על שולחן הדיונים או אז, ביקש מרן הרב עובדיה מרבני העדה הבוכרית שלא לפתוח גוף כשרות המיועד לבני העדה, אלא לסמוך על ההכשר ‘בית יוסף’ שמרן עמד בראשותו .

 לבקשתו של מרן, רבני העדה שהשתתפו בפגישה בביתו של מרן זצוק”ל הבטיחו לו שלא תיפתח מערכת כשרות המיועדת לבני העדה הבוכרית באופן ספיציפי, אלא הרבנים ובני העדה יסמכו על מערכת הכשרות שייסד וטיפח מרן זצוק”ל.

.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.