בתיעוד נדיר שפורסם על ידי אתי אליעזרוב, נשמע אביה, הכהן מנחם אליעזרוף זצ”ל מבכה על חורבן בית המקדש בהקלטה משנת 1960. ביתו אתי כותבת שמידי ליל תשעה באב, היה עולה אביה על הגג כאשר כלי הטמבור בידו, ומבכה את חורבנה של ירושלים במנגינה מסורתית ועצובה.

צפו:

Leave a Reply

Your email address will not be published.