אב”ד העדה הבוכרית, וראש אבות בתי הדין בתל אביב יפו, הרב זבדיה כהן שליט”א בהדלקת נרות הערב בבית הכנסת הגדול בתל אביב בהשתתפות הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב יפו ורבנים נוספים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.