אב בית דין העדה הבוכרית, הרב זבדיה כהן שליט”א, הגי היום למעונות של מרן הרב שלום כהן שליט”א, נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף. הרבנים החשובים שוחחו בענייני הלכה, בענייני השעה הבוערים ובשאלות העומדות על הפרק בימים אלו.

Leave a Reply

Your email address will not be published.