הכנסת ספר תורה שמתרחשת כעת על ידי יו”ר חבר הנאמנים של הקונגרס זלמן יליזרוב לזכר אביו שהיה יו”ר הגבאים של העדה הבוכרית מר יהודה יליזרוב ע”ה.

האירוע נערך הערב בבית המשפחה ביישוב סביון

Leave a Reply

Your email address will not be published.