הלילה בחצות ייכנס לתוקפו הסגר השלישי המהודק. כמו הסגרים שקדמו לו, גם הפעם ייסגרו בתי הכנסת ברחבי הארץ ומניינים מצומצמים יתקיימו במרפסות ובחצרות הבתים הבתים המשותפים.

בתמונה: בית הכנסת המיתולוגי ‘גאולת ישראל כימיאגרוף’ נסגר על מנעול ובריח לקראת כניסתו של הסגר לתוקף.

Leave a Reply

Your email address will not be published.