ברכת האילנות בבית הכנסת ‘חזון אבנר’ באשדוד.

בימים האחרונים מגבשים גבי בית הכנסת סיוע נרחב למעוטי היכולת עבור הוצאות חג הפסח לעולי בוכרה באשדוד.

כולנו תפילה לבורא עולם שישמור ויציל אותנו מדבר ומגפה וחולי ומשחית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.