מתי נמתין בסבלנות ומתי נאמר ” נעשה ונשמע” ? הגאון זבדיה כהן שליט”א

אמרו רבותינו, (מדרש איכה פ"ג), בשעת מתן תורה, הלך הקדוש ברוך הוא בתחילה להר שעיר, אצל בני עשו, אמר להם, מקבלים אתם את התורה?, אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, "לא תרצח". אמרו לו, הלא היא הברכה אשר בירך יצחק א...

צפו: שיבת יהודי בוכרה לציון. הרב חיימוב מספר על עליית יהודי בוכרה לישראל

במסגרת פרוייקט של ערוץ 'הידברות' לרגל יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל שחל בשנת 2018, הערוץ הביא את סיפור עליית לישראל של קהילות יהודי מרכז אסיה. במזגרת זו, רואיין הרב הלל חיימוב שסיפר מהחוויות ומהזכרונות שלו על ...