הרב זבדיה כהן שליט”א, אב”ד העולמי לקהילה הבוכרית, בדברי ברכה וחיזוק האמונה לקראת חג שביעי של פסח לגולשי בוכרים.קום.

Leave a Reply

Your email address will not be published.