בסרטון מיוחד שיצא היום, ערב חג הפסח וליל הסדר, מפליא הרב זבדיה כהן שליט”א, אב”ד הקהילה הבוכרית העולמית, בשבח הסבלנות והסובלנות בעת הזו. תוך שהוא מטבל את המסר בסיפורים משכונת הבוכרים ובמשלי חז”ל הוא מעודד את כל בני ובנות הקהילה לעשות את החג איש איש בביתו מתוך שמחה של מצווה וסבלנות איש לרעהו ואישה לרעותה.

צפו:

Leave a Reply

Your email address will not be published.