4.8Very Good

ה’גומא’ ו’הקלפוק’ הבוכריים של הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ”ל

"כשביקרתי כילד בביתו של הסבא, הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, אני זוכר את נעימות התפילה הבוכרית מבית הכנסת "היכל מנחם" • אני זוכר את הסבא יושב בראש השולחן בליל הסדר כשהוא מלובש בבגד המיוחד הזה ולראשו כיפה הרקומה בח...